Zajmujemy się również obsługą firm w zakresie tworzenia wizerunku, marketingu oraz materiałów reklamowych. Na zlecenie Klienta tworzymy projekty od podstaw (opracowanie tekstów, korekta, fotografie, skład, przygotowanie do druku oraz druk).

Możemy też opracować merytorycznie publikację na zadany temat lub zebrać w całość materiały zebrane przez autora lub wydawcę – zredagować tekst, zeskanować i obrobić materiał graficzny, opracować indeksy, itp

Zapewniamy pełną obsługę wydawniczą i zapraszamy do kontaktu